ข่าวสารการประกวดราคา E-auction
ข่าวสารการประกวดราคา E-auction

ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสถานีตำรวจภูธรเกาะคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdfCopyright © 2019 All Rights Reserved.