พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส.๒๕๕๙ และทรงพระราชทานพรปีใหม่

ขอให้คนไทยมีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้ทันอยู่เสมอ.คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง