lampangpolice ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
ReadyPlanet.com
dot dot
Sunday, Dec 21, 2014


    
    
   


พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2014-12-08

 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธัวาคม ๒๕๕๗:๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง  พร้อมข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ลำปาง ร่วมพิธีฯ  โดยพิธีตอนเช้า ๐๗.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตร หน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เวลา ๐๘.๐๐ น.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เวลา ๑๘.๐๐ น.พ.ต.อ.สิโรฒม์ ภาคพิชเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง  ได้ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  ณ สวนสาธารณะเขลางค์ อ.เมือง จว.ลำปาง

icon

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน2014-12-03

 วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗:เวลา ๐๘.๐๐ น.:พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี  ผบก.ภ.จว.ลำปาง  เป็นประธานพิธี กล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่น พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ลำปาง ร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ  ณ ห้องประชุม ๑ ภ.จว.ลำปาง

icon

จับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ ยาบ้า ๓๐๐,๐๐๐ เม็ด2014-12-03

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ .):พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง แถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ ด้วยเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลาประมาณ ๐๔.๒๐ น. โดยการอำนวยการของ พล.ต.ท.ธนิตย์ศักดิ์ ธีระสวัสดิ์  ผบช.ภ.๕,พล.ต.ต.ประหยัชร์ บุญศรี รอง ผบช.ภ.๕,(ปส),นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง,นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.ลำปาง,นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รอง ผวจ.ลำปาง,พล.ต.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผบ.มทบ.๓๒,พ.อ.สุรคล ท้วมเสน รอง ผอ.รมน.จว.ลำปาง,พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.มทบ.๓๒,พ.อ.เกษม วังสุนทร, เสธ.มทบ.๓๒,พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.มรกต ไศละบาท รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.สุเทพ ฐาปนวรกุล รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.สิโรฒม์ ภาคพิชเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.พิษณุ อุณหเสรี รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.กชกร แก่นทรัพย์ ผกก.ภ.จว.งาว จว.ลำปาง พ.ต.ท.อุทัย คำแสน รอง ผกก.ป.สภ.งาว จว.ลำปาง, พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจุดตรวจนาแก สภ.งาว .อ.งาว  จว.ลำปาง

icon

พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศการลอยกระทง2014-11-01

เมื่อวันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๕๗ :เวลา ประมาณ ๑๗.๐๐ น. พล.ต.ต.ปชา  รัตนพันธ์ รอง .ผบช.ภาค ๕ เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเนื่องในวันเข้าสู่เทศกาลวันลอยกระทง    สภ.เมืองลำปาง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและตำรวจอาสา ป้องกันพลเรือนร่วม พิธีปล่อยแถวฯ จากนั้นได้ไปตรวจร้านค้าที่จำหน่ายบประทัดหรือดอกไม้ไฟที่ตลาดบริบูรณ์ และด่านตรวจพิชัย ต.พิชัย อ.เมือง จว.ลำปาง  โดยมี พ.ต.อ.นิยม ด้วงสี รรท.ภ.จว.ลำปาง พ.ต.อ.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พ.ต.อ.มรกต ไศละบาท รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.สิโรฒม์ ภาคพิชเจริญ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.สุเทพ ฐาปนวรกุล รอง ผบก.จว.ลำปาง มี หน.สภ.และ สภ.เมือง ลำปาง สภ.ห้างฉัตร,สภ.เกาะคา สภ.แม่เมาะ สภ.ทุ่งฝาย

icon

วันตำรวจ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗2014-10-13
วันตำรวจ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

 ๑๓ ตุลาคม 'วันตำรวจไทย'

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ :พ.ต.อ.นิยม  ด้วงสี รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ,อ่านสาร์นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวคำปฏิญาณ,คติตำรวจ เนื่องในวันครบรอบ วันตำรวจ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ภูธรจังหวัดลำปาง

icon

วันเกษียณราชการ ภ.จว.ลำปาง2014-10-14
วันเกษียณราชการ ภ.จว.ลำปาง

 29 กันยายน 2557:"เส้นทางที่ภูมิใจสู่เส้นชัยแห่งเกียรติยศ" งานวันเกษียณอายุราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง 

icon

การจับกุมยาเสพติดรายสำคัญของ สภ.แม่พริก2014-09-19

    วันที่ 18 กันยายน 2557: เวลาประมาณ 09.45 น.โดยการอำนวยการของ พล.ต.ท.วันชัย  ถนัดกิจ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท.ผบช.ภาค 5,พล.ต.ต.ธนิตศักดิฺ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบช.ภ.5,พล.ต.ต.ชำนาญ  รวดเร็ว รอง ผบช.ภ.5 นายธานินทร์ สุภาแสน ผวจ.จว.ลำปาง,นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.ลำปาง,นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์,รอง ผวจ.ลำปาง,พล.ต.อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ผบ.มทบ.32, พ.อ.สุรคล ท้วมแสน รองผอ.รมน.จว.ลำปาง,พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.มทบ.32, พ.อ.เกษม  วังสุนทร เสธ.มทบ.32,พล.ต.ต.พรชัย  พักตร์ผ่องศรี ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.นิยม ด้วงสี รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พ.ต.อ.นันทวิทย์  เทียมบุญธง รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.มรกต ไศละบาท รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.สุเทพ  ฐาปนวรกุล รองผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.สิโรฒม์  ภาคพิชเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.พิษณุ อุณหเสรี รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์ ผกก.สภ.แม่พริก พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุด สภ.แม่พริก

icon

e-cop ลำปาง
ศุยน์ประสานงานตำรวจประจำโรงเรียน
สมุดโทรศัพท์
ตำรวจภูธรภาค 5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองสารนิเทศ
คนหายผลัดหลง
ตรวจสอบรถหาย
จังหวัดลำปาง
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
dot
dot
แจ้งเบาะแส ยาเสพติด อบายมุข อาชญากรรม และอิทธิพล


ค้นหาข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตร.ขึ้นไป ทั่วประเทศ
GES Survey Online


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
  เลขที่ 24 ถนนพระแก้ว   ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง     รหัสไปรษณีย์ 52000
เบอร์โทร   054-217241, 054-217243      แฟกซ์   054-222044
อีเมล : lampangpolice@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.lampangpolice.com