lampangpolice ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
ReadyPlanet.com
dot dot
Monday, Apr 27, 2015


                

 


เปิดศูนย์อุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์ถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์2015-04-09

      วันที่ ๙  เมษาย. ๒๕๕๘  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐น.: พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมด้วย พ.ต.อ.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รอง ผบก.ภ.วจ.ลำปาง, พ.ต.อ.สุเทพ ฐาปนวรกุล รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พ.ต.อ.สิโรฒม์ ภาคพิชเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,  พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง  ร่วมพิธีเปิดศูนย์อุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์ถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคธุรกิจ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลนครเขลางค์ (ห้าแยกหอนาฬิกา) อ.เมือง จว.ลำปาง.

icon

การประชุมบริหารงาน ภ.จว.ลำปาง2015-04-07

      วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.:พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็นประธานประชุมบริหารงานของ ภ.จว.ลำปางโดยมี พ.ต.อ.สมพงษ์ สวนคร้ามดี รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.สุเทพ ฐาปนวรกุล รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.สิโรฒม์ ภาคพิชเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.บุญยวัต เกิดกล่ำ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.ดเรศ กัลยา พงส.ผชช.ภ.จว.ลำปาง,และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ลำปาง เข้าร่วมประชุม (การประชุมงานบริหารฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ลง ๗ เม.ย.๒๕๕๘) ณ ห้องประชุม ๑ ภ.จว.ลำปาง.

icon

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย2015-04-07

      วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. :พล.ต.ต.นิยม  ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.บุญยวัต เกิดกล่ำ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง (มค.)และคณะกรรมการความมั่นคงฯ ประชุมคณะกรรมการความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง โดยมี พล.ต.วิจักขฐ์  สิริบรรพสพ ผบ.มทบ.๓๒(ค่ายสุรศักดิ์มนตรี)จว.ลำปาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๑ ภ.จว.ลำปาง.

icon

ภ.จว.ลำปาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ2015-04-03

 ภ.จว.ลำปาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ: วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ลำปาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระชนมายุ ๕ รอบ (๖๐ พรรษา) ภาคเช้า ทำบุญตักบาตร   บริจาคโลหิต,.ภาคค่ำ ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายราชสดุดี ณ สวนสารธารณะเขลางค์นคร อ.เมือง จว.ลำปาง.

icon

พล.ต.ต.ประหยัชว์ บุญศรี รอง ผบช.5 (ปส) ประธานประชุมทางไกลผ่านจอภาพ2015-04-01

      วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ประหยัชว์  บุญศรี รอง ผบช.๕ (ปส) เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video-conference) ในการกำชับ เร่งรัด ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน และความเข้มงวดในการตั้งด่านตรวจจุดตรวจทั้ง ๔๓  แห่ง ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๕  ระหว่างช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๖  เมษายน ๒๕๕๘  ร่วมกับ ภ.จว. ในสังกัด ตำรวจภูธรภาค ๕  ณ ห้องประชุม ๑  ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง.

icon

จับกุมยาเสพติด(ยาบ้า)รายสำคัญ(๘,๒๐๐ เม็ด)2015-04-01

       วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.โดยการสั่งการและอำนวยการของ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผบช.ภ.๕,พล.ต.ต.ประยัชว์ บุญศรี รอง ผบช.ภ.๕,นายธานินทร์ สุภาแสน ผวจ.ลำปาง,พล.ต.วิจักษณ์ สิริบรรสพ ผบ.มทบ.๓๒,พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.สมพงษ์  สวนคร้ามดี รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.สุเทพ ฐาปนวรกุล รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์ ผกก.สภ.แม่ทะ จว.ลำปาง,พ.ต.ท.สุรพล กันยะโรจน์ รอง ผกก.สส.สภ.แม่ทะ จว.ลำปาง,ร.ต.อ.โสกิจ วรวงศ์ สว.ธุรการฯปฏิบัติหน้าที่ สวป.สภ.แม่ทะ จว.ลำปาง, ร.ต.ต.กษิดิศ  แสนสุวรรณ รอง สวป.สภ.แม่ทะฯและ จนท.ตร.ชุดจับกุม

ได้จับกุมตัว (๑).นายอธิป  ตามี่ อายุ ๓๘ ปี บ้านเลขที่ ๖๖/๒ หมู่ ๗ ต.น้ำโจ อ.แม่ทะ จว.ลำปาง, (๒)นายทรงวุฒิ  อุตวงศ์ อายุ ๓๐ ปี บ้านเลขที่ ๒๒๔ หมู่ ๑๓ ต.ชมพู อ.เมือง จว.ลำปาง.,(๓) น.ส.เจนจิรา เชื้อมา ๓๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๓ ต.ชมพู อ.เมือง จว.ลำปางพร้อมด้วยของกลาง:(๑).ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๘,๒๐๐ เม็ด ,(๒).เงินสดของนายอธิป ตามี่ เงินจำนวน ๑,๖๒๐.- บาท (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เงินสดของนายทรงวุฒิฯ เงินจำนวน ๗๒๐.-บาท(เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)รงามเป็นเงินตำนวนทั้งสิ้น ๒,๓๔๐.-บาท(สองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)(๓.) โทรศัพท์มือถือจำนวน ๔  เครื่อง , (๔).รถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ สตราด้า สีน้ำเงิน ทะเบียน บษ ๔๗๒๘ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน  โดยกล่าวหาว่า    ผู้ต้องหาคนที่ ๑(นายอธิปฯ) ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดประเภท ๑  (ยาบ้า)ไว้ในความครอบครอง   เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย.

                               ผู้ต้องหาคนที่ ๒ (นายทรงวุฒิฯ) ข้อหา เสพและร่วมกันมียาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

ผู้ต้องหาคนที่ ๓(น.ส.เจนจิราฯ)เสพและร่วมกันมียาเสพติดประเภท ๑(ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย. ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ทะ จว.ลำปางต่อไป.

icon

การฝึกทบทวนการควบคุมฝูงชนและการตั้งจุดตรวจ2015-03-27

     การฝึกทบทวนการควบคุมฝูงชน:วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.:พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง มอบหมายให้ พ.ต.อ.บุญยวัต เกิดกล่ำ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง(ฝ่ายความมั่นคง)เป็นประธานการฝึกร่วม"การฝึกทบทวนการควบคุมฝูงชนและการตั้งจุดตรวจกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย." ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จว.ลำปาง.

icon

พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ รอง ผบช.ภ.๕(จต)และคณะตรวจราชการ2015-03-24

      พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ รอง ผบช.ภ.๕(จต)และคณะตรวจราชการ:วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ :พล.ต.ต.นิยม  ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ลำปาง ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ รอง ผบช.ภ.๕(จต.)และคณะมาตรวจราชการ ภ.จว.ลำปาง เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจ้งข้อปฏิบัติ ณ ห้องประชุม ๑ ภ.จว.ลำปาง.

icon

จับกุมยาเสพติด(ยาบ้า)รายสำคัญ ๒๔๐,๐๐๐ เม็ด2015-03-26

      วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ๑๗.๐๐ น. โดยการอำนวยการของ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์  ธีระสวัสดิ์ ผบช.ภ.๕ ,พล.ต.ต.ประยัชว์ บุญศรี รอง ผบช.ภ.๕ (ปส.)นายธานินทร์ สุภาแสน ผวจ.ลำปาง,นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.ลำปาง,นายฤทธิ์พงษ์ เตชะพันธ์ รอง ผวจ.ลำปาง,พล.ต.วิจักขฐ์ สิริบรรพสพ ผบ.มทบ.๓๒,พ.อ.สุรคล ท้วมเสน รอง ผอ.รมน.จว.ลำปาง,พ.อ.ณรงค์  แกล้วกล้า รอง ผบ.มทบ.๓๒,พ.อ.เกษม วังสุนทร เสธ.มทบ.๓๒,พล.ต.ต.นิยม  ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ปาง,พ.ต.อ.นันทวิทย์  เทียมบุญธง รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.สมพงษ์ สวนคร้ามดี รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.สุเทพ ฐาปนวรกุล รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.สิโรฒม์ ภาคพิชเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.บุญยวัต เกิดกล่ำ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พ.ต.อ.ณรงค์ ผกก.สภ.สบปราบ, พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุม จุดตรวจสบปราบ สภ.สบปราบ 

ร่วมทำการจับกุมตัว ๑.นายวัชระพันธ์  กิตติ อายุ ๒๘ ปี  บ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ ๒๒ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จว.เชียงราย       ๒.นางอังคณา งามเมือง อายุ ๒๒ ปี บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ ๑๔ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จว.เชียงราย
ของกลาง ประกอบด้วย ๑.ยาบ้า(เมทแอมเฟตามีน) จำนวนยาบ้า ๒๔๐,๐๐๐ เม็ด, ๒.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า  ทะเบียน ถ ๕๖๘๗ กรุงเทพมหานคร (ป้ายแดง) ๓.โทรศัพท์ มือถือ จำนวน ๓  เครื่อง,
icon

พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม2015-03-19

      วันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 17.30 น.นายธานินทร์ สุภาแสน ผวจ.ลำปาง มาเป็นประธานปล่อนแถวกวาดล้างอาชญากรรมโดย ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางและ มทบ.32 ได้ทำการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ลานฝึกหน้า สภ.เมืองลำปาง

icon

e-cop ลำปาง
ศุยน์ประสานงานตำรวจประจำโรงเรียน
สมุดโทรศัพท์
ตำรวจภูธรภาค 5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองสารนิเทศ
คนหายผลัดหลง
ตรวจสอบรถหาย
จังหวัดลำปาง
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
dot
dot
แจ้งเบาะแส ยาเสพติด อบายมุข อาชญากรรม และอิทธิพล


ค้นหาข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตร.ขึ้นไป ทั่วประเทศ
GES Survey Online


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
  เลขที่ 24 ถนนพระแก้ว   ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง     รหัสไปรษณีย์ 52000
เบอร์โทร   054-217241, 054-217243      แฟกซ์   054-222044
อีเมล : lampangpolice@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.lampangpolice.com