ผู้บังคับบัญชาในอดีต
พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletหน่วยงานสังกัด ตร.
dot
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
dot
bulletสถานีตำรวจภูธร 21 สถานี
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot


ระบบ E-COP ภ.จว.ลำปาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานจเรตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จังหวัดลำปาง
สำนักนายกรัฐมนตรี
กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โรงพยาบาลตำรวจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


ผู้บังคับบัญชาในอดีต

 

ประวัตินายตำรวจที่เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้า ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง

ลำดับ
ยศ ชื่อ       ชื่อสกุล
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
1
ร.ต.อ. หยง จุลกะเศียร
2479
ผกก.ภ.จว.ลป.
2
พ.ต.ต. ขุนพิชัยมนตรี
2481
ผกก.ภ.จว.ลป.
3
พ.ต.ต.ขุนอินทรรัตนภักดี   
2482
ผกก.ภ.จว.ลป.
4
พ.ต.ต.เจียม สิงห์บุระอุดม
2483
ผกก.ภ.จว.ลป.
5
ร.ต.อ.เทียบ สุทธิมนฑล
นรต.พ.ศ.2464( ห้วยจระเข้ )
จ.นครปฐม
2484
ผกก.ภ.จว.ลป.
6
พ.ต.ต. อดุง สืบสุทธิ
นรต.พ.ศ.2458( ห้วยจระเข้)
จ.นครปฐม
2486
ผกก.ภ.จว.ลป.
7
พ.ต.ต. สุนทร พันธุมณี
2487
ผกก.ภ.จว.ลป.
8
พ.ต.ต. จง สุวรรณมณี
2488
ผกก.ภ.จว.ลป.
9
พ.ต.ต. ผาด ศรีเสน่ห์
2489
ผกก.ภ.จว.ลป.
10
พ.ต.ท. ยรรยง สท้านไตรภพ
 
นรต.พ.ศ.2474( ห้วยจระเข้ )
จ.นครปฐม
พล.ต.ต.ยรรยง สท้านไตรภพ (พ.ต.อ..นครินทร์ ปริปุณนานนท์ เอื้อเฟื้อภาพ )
2491
ผกก.ภ.จว.ลป.
11
พ.ต.ท. จิตต์ ลีลายุทธ
นรต.(ยศ.)รุ่น 6 พ.ศ.2483
2493
ผกก.ภ.จว.ลป.
12
พ.ต.ต. เจริญ สุวรรณมุสิโก
2495
ผกก.ภ.จว.ลป.
13
พ.ต.ต. ใจ บุณยเกียรติ
2498
ผกก.ภ.จว.ลป.
14
พ.ต.ท. บุญชู   ยอดนาค
นรต.(ยศ.รุ่น 3) พ.ศ.2482
2500
ผกก.ภ.จว.ลป.
15
พ.ต.ท. สวิล ชาตนท
2501
ผกก.ภ.จว.ลป.
16
พ.ต.อ. สนั่น บุญโยทยาน
นรต.พ.ศ.2473 (ห้วยจระเข้ )
จ.นครปฐม
2504
ผกก.ภ.จว.ลป.
17
พ.ต.ท. ชูเดช กนิษฐานนท์
2506
ผกก.ภ.จว.ลป.
18
พ.ต.อ. พร   ตู้สมพร
2511
ผกก.ภ.จว.ลป.
19
พ.ต.อ. กำจัด สิงหเสนี
2513
ผกก.ภ.จว.ลป.
20
พ.ต.ท. วิชัย กลับเจริญ
นรต.รุ่น 6
พ.ต.อ.(พิเศษ) วิชัย กลับเจริญ นรต.รุน 6
 
 
 
 
 
 
2517
ผกก.ภ.จว.ลป.
21
พ.ต.ท. บิน   ประสบโชค
2520
ผกก.ภ.จว.ลป.
22
พ.ต.อ. จำนงค์    บัวขาว
นรต.รุ่น 6
2524
ผกก.ภ.จว.ลป.
23
พ.ต.อ. สนาม คงเมือง  
นรต.รุ่น 16
2525
ผกก.ภ.จว.ลป.
24
พ.ต.อ. สมคิด   เพ็ญไชยา
นรต.รุ่น 11
2527
ผกก.ภ.จว.ลป.
25
พ.ต.อ. สมพงษ์   เฉลิมวรรณ์
พ.ต.อ.สมพงษ์ เฉลิมวรรณ์
 
2529
ผกก.ภ.จว.ลป.
26

 พ.ต.อ.เอนก สัมพลัง
นรต.รุ่น 19

พล.ต.ต.เอนก สัมพลัง

2532   ผกก.ภ.จว.ลป.
27

พ.ต.อ.สุนทร บางท่าไม้
นรต.รุ่น 15

พล.ต.ต.สุนทร บางท่าไม้

2532 รอง.ผบก.หน.ภ.จว.ลป.
28

พ.ต.อ.เอนก สัมพลัง
นรต.รุ่น 19

พล.ต.ต.เอนก สัมพลัง

2534 รอง.ผบก.หน.ภ.จว.ลป.
29

พ.ต.อ.ชัยวรรณ ชาครีย์รัตน์
นรต.รุ่น 16

พ.ต.อ.ชัยวรรณ ชาครีย์รัตน์

2535 รอง.ผบก.หน.ภ.จว.ลป.
30

พ.ต.อ.อนุดิษฐ์ อัตถศาสตร์
นรต.รุ่น 23

พ.ต.อ.อนุดิษฐ์ อัตถศาสตร์ นรต.23 (กบ.ภ.จว.ชม.เอื้อเฟื้อภาพ )

 

 

 

 

2537

รอง.ผบก.หน.ภ.จว.ลป.
31

พล.ต.ต.อำพล งามจิตร

พล.ต.ต.อำพล งามจิตร

 

 

 

2538

ผบก.ภ.จว.ลำปาง
32

พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ ผ่องหิรัญ

พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ ผ่องหิรัญ

 

 

 

2540

ผบก.ภ.จว.ลำปาง
33

พล.ต.ต.เสรี สุกเพชร

 พล.ต.ต.เสรี สุกเพชร (นรต.18)

 

 

 

2543

ผบก.ภ.จว.ลำปาง
34

พล.ต.ต.สุวัฒน์ กรึงไกร

พล.ต.ต.สุวัฒน์ กรึงไกร (นรต.23)

 

 

2545

ผบก.ภ.จว.ลำปาง
35

พล.ต.ต.ธีระศักดิ์ ชูกิจคุณ

พล.ต.ต.ธีระศักดิ์ ชูกิจคุณ (นรต.24)

 

 

 

2546

ผบก.ภ.จว.ลำปาง
36

พล.ต.ต.ไกรสร รุ่งแสง

พล.ต.ต.ไกรสร รุ่งแสง (นรต.20 )

 

 

2547

ผบก.ภ.จว.ลำปาง
37

พล.ต.ต.จิรุจจ์ พรหโมบล

พล.ต.ต.จิรุจจ์ พรหโมบล (นรต.24)

 

 

2549

ผบก.ภ.จว.ลำปาง
38

พล.ต.ต.ณธนนต์ สิงหรา ณอยุธยา

พล.ต.ต.ณธนนต์ สิหรา ณ อยุธยา (นรต.24)

 

 

 

2550

ผบก.ภ.จว.ลำปาง
39

พล.ต.ต.บรรฑป  สุคนธมาน

พล.ต.ต.บรรฑป สุคนธมาน (นรต.29)

 

 

 

2551

ผบก.ภ.จว.ลำปาง    
40

พล.ต.ต.ชัชวาล สุคนธมาน

พล.ต.ต.ชัชวาล สุคนธมาน (นรต.29)

 

 

 

2552

ผบก.ภ.จว.ลำปาง    
41

พล.ต.ต.อรรถกิจ กรณ์ทอง

พล.ต.ต.อรรถกิจ กรณ์ทอง นรต.29

 

 

 

2552

ผบก.ภ.จว.ลำปาง

   

42

พล.ต.ต.พรชัย  พักตร์ผ่องศรีพล.ต.ต.อรรถกิจ กรณ์ทอง นรต.29

 

 

 

2554

ผบก.ภ.ลำปาง

เนื่องจากขณะนี้ ภ.จว.ลำปาง อยู่ระหว่างโครงการจัดทำประวัติ ภ.จว.ลำปาง ในอดีต
เพื่อเป็นเกียรติประวัติของท่าน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
หากท่านใดมีภาพของผู้บังคับบัญชาของ ภ.จว.ลำปาง ในอดีต ตามรายนามข้างต้น
หรือภาพเก่าเล่าเรื่องความเป็นมาการก่อตั้งตำรวจลำปาง
ขอความกรุณาส่งภาพดังกล่าวมาที่ อีเมล์แอดเดรส   
lampangpolice@hotmail.co.th
จักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ