โครงสร้างหน่วยงาน
พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletหน่วยงานสังกัด ตร.
dot
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
dot
bulletสถานีตำรวจภูธร 21 สถานี
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot


ระบบ E-COP ภ.จว.ลำปาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานจเรตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จังหวัดลำปาง
สำนักนายกรัฐมนตรี
กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โรงพยาบาลตำรวจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง (ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด )ประกอบด้วย

1.ฝ่ายอำนวยการ

2.กลุ่มงานสิบสวน

3.กลุ่มงานสอบสวน

4.สถานีตำรวจภูธร ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด (ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง มีทั้งหมด 21  สถานีตำรวจภูธร )

5.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ ศูนย์การจราจร มีเฉพาะบาง ภ.จว. ตามที่ ตร.ประกาศกำหนด

ผังโครงสร้างองค์กร