วันที่ 18 ม.ค. 66 แถลงผลการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นระดมกวาดล้างเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำปาง
พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletหน่วยงานสังกัด ตร.
dot
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
dot
bulletสถานีตำรวจภูธร 21 สถานี
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot


ระบบ E-COP ภ.จว.ลำปาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานจเรตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จังหวัดลำปาง
สำนักนายกรัฐมนตรี
กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โรงพยาบาลตำรวจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


วันที่ 18 ม.ค. 66 แถลงผลการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นระดมกวาดล้างเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำปาง

          แถลงผลการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นระดมกวาดล้างเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำปาง

          ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เร่งรัดปราบปรามเครือข่ายผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกมิติแบบครบวงจรและต่อเนื่อง ตำรวจภูธรภาค 5 ได้สนองนโยบายของรัฐบาล ด้วยการเดินหน้าป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแบบเชิงรุก บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น สาธารณสุข เพิ่มความเข้มในการปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดในพื้นที่ ปิดล้อมตรวจค้นชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามนำตัวผู้เสพมาเข้ารับการบําบัด โดยเฉพาะในชุมชน สถานศึกษา สถานบริการและสถานประกอบการ  จึงได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกันปิดล้อม ตรวจค้น ระดมกวาดล้างเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชน 

          ตำรวจภูธรภาค 5 โดยการอำนวยการของ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์, พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี  รอง ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ  ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล ผบก.ภ.จว.ลำปาง ฝ่ายปกครอง โดย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ฝ่ายทหาร โดย  พล.ต.พรชัย นพรัตน์ ผบ.มทบ.32  สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 โดย นายอภิกิต  ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ระดมสรรพกำลัง  เข้าดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นในหมู่บ้าน ชุมชน  ที่เป็นแหล่งพักและแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 60 เป้าหมาย เพื่อนำกลุ่มบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในทุกระดับ   มาดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น  มีผลการปฏิบัติ ดังนี้

1. ผลการจับกุม เป้าหมายพื้นที่บ้านห้วยวาด (จำนวน 18 เป้าหมาย)
จับกุมความผิดทุกข้อหา จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน  2 ราย  ผู้ต้องหา 1  คน
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 2 ราย  ผู้ต้องหา 1 คน
- ของกลางยาเสพติด ยาบ้า 6  เม็ด   
          - ตรวจสารเสพติด จำนวน  3 คน  พบสารเสพติด  2  คน
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ฯ จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน   -  ราย ผู้ต้องหา   -   คน
                        - ของกลาง อาวุธปืน  -  กระบอก 
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ  จำนวน  -    ราย
 
 
2. ผลการจับกุม เป้าหมายพื้นที่อื่น (จำนวน 42 เป้าหมาย) 
จับกุมความผิดทุกข้อหา  จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน   20   ราย ผู้ต้องหา  20   คน
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน  20   ราย  ผู้ต้องหา  20    คน
- ของกลางยาเสพติด ยาบ้า  392  เม็ด  สมุดบัญชี  1  เล่ม
          - ตรวจสารเสพติด จำนวน  12 คน  พบสารเสพติด 12  คน
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ฯ จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน  9  ราย ผู้ต้องหา  9  คน
                        - ของกลาง อาวุธปืน  4 กระบอก  กระสุนปืน   227  นัด 
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ  จำนวน  -  ราย
 
3. สรุปผลการจับกุม เป้าหมายทุกพื้นที่ของจังหวัดลำปาง (จำนวน 60 เป้าหมาย)
จับกุมความผิดทุกข้อหา จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน   22  ราย   ผู้ต้องหา 21 คน
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 22 ราย  ผู้ต้องหา 21 คน
- ของกลางยาเสพติด ยาบ้า 398   เม็ด   
          - ตรวจสารเสพติด จำนวน 15 คน พบสารเสพติด 14  คน
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ฯ จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน  9  ราย  ผู้ต้องหา 9 คน
          - ของกลาง อาวุธปืน  4  กระบอก กระสุนปืน 227 นัด 
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ  จำนวน  -  ราย
 
สรุปภาพรวมผลการจับกุม เป้าหมายทุกพื้นที่ของจังหวัดลำปาง (ระดมกวาดล้างตั้งแต่ห้วงเทศกาลปีใหม่เป็นต้นมา )
จับกุมความผิดทุกข้อหา จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 365 ราย ผู้ต้องหา 357 คน
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 321 ราย ผู้ต้องหา 303 คน
- ของกลางยาเสพติด ยาบ้า 19,883 เม็ด   
          - ตรวจสารเสพติด พบสารเสพติด นำเข้าสู่กระบวนการบำบัด 105 คน
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ฯ จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน   28  ราย ผู้ต้องหา 15 คน
  - ของกลาง อาวุธปืน 75  กระบอก 
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ  จำนวน 6 ราย
 ภารกิจรองผู้บังคับการ(สส.)

พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง ได้ร่วมแถลงผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ โดย สภ.แม่พริก จ.ลำปาง บูรณาการร่วมกับฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง ฝ่ายพลเรือน และ ป.ป.ส. จับกุมผู้ต้องหา 3 คน รถยนต์ 2 คัน ของกลางยาบ้าจำนวน 3 กระสอบ รวมประมาณ 500,000 เม็
โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพ ครูตำรวจ D.A.R.E รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ 6 ธ.ค. 66 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ กรณีเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2566 ด่านตรวจยาเสพติด สภ.แม่พริก จว.ลำปาง และจับกุมผู้ต้องหา 2 ค
วันที่ 25 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พ.ต.อ.สังเวียน อินตากูล รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง , พ.ต.ท.ธนา คำยศ รรท.ผกก.ห้างฉัตร ,พ.ต.อ.ปริญญา ชัยเววา ผกก.กก.สส.ภ.จว.ลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมติดตามเหตุ ทะเลาะวิวา
วันที่ 22 พ.ย. 65 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร., พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม./โฆษก ตร. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาประชุมตรวจติดตามการดำเนินการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ภ.5