(2018-03-22) : กลั่นกรองคุณสมบุติข้าราชการตำรวจปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยฯ
dot dot

อัลบั้มรูป > กลั่นกรองคุณสมบุติข้าราชการตำรวจปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยฯ

กลั่นกรองคุณสมบุติข้าราชการตำรวจปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยฯ

  พล.ต.ต.นิยม  ด้วงสี  ผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็นประธานประชุม การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ฯ


e-cop ลำปาง
bulletนโยบายการบริหารราชการ
ศุยน์ประสานงานตำรวจประจำโรงเรียน
ตำรวจภูธรภาค 5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองสารนิเทศ
คนหายผลัดหลง
ตรวจสอบรถหาย
จังหวัดลำปาง
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
แจ้งเบาะแส ยาเสพติด อบายมุข อาชญากรรม และอิทธิพล


ค้นหาข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตร.ขึ้นไป ทั่วประเทศ
GES Survey Online


Copyright © 2018 All Rights Reserved.