ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
dot dot
อัลบั้มรูป

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : กลั่นกรองคุณสมบุติข้าราชการตำรวจปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยฯ
รายละเอียด:

  พล.ต.ต.นิยม  ด้วงสี  ผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็นประธานประชุม การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ฯ

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : กลั่นกรองคุณสมบุติข้าราชการตำรวจปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยฯ
รายละเอียด:

  พล.ต.ต.นิยม  ด้วงสี  ผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็นประธานประชุม การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ฯ

จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : บูรณาการปิดล้อมตรวจค้น แบบ Trak Force
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 มีนาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมตรวจความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 37 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 0 0
ชื่ออัลบั้ม : จับกุมยาเสพติดรายสำคัญ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1
e-cop ลำปาง
bulletนโยบายการบริหารราชการ
ศุยน์ประสานงานตำรวจประจำโรงเรียน
ตำรวจภูธรภาค 5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองสารนิเทศ
คนหายผลัดหลง
ตรวจสอบรถหาย
จังหวัดลำปาง
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
แจ้งเบาะแส ยาเสพติด อบายมุข อาชญากรรม และอิทธิพล


ค้นหาข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตร.ขึ้นไป ทั่วประเทศ
GES Survey Online


Copyright © 2018 All Rights Reserved.