แผนที่ตั้งหน่วยงานและเส้นทาง
dot
สถานีตำรวจภูธรในสังกัด
dot
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
แผนที่ตั้งหน่วยงานและเส้นทาง

ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
(อาคารเดิมของ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 หรือ  บช.ภ.3 ) ซึ่งในบริเวณเดียวกัน
นี้มีหน่วยงานกองวิทยาการภาค 3 และกองวิทยาการเขต 31 ตั้งอยู่ด้วย 
(อาคาร บก.ภ.7 เดิม )การเดินทางมายังตำรวจภูธรจังหวัดลำปางนั้นสะดวกมาก 
ไม่ว่าจะมาจากในตัวเมือง ข้ามแม่น้ำวังที่สะพานรัษฎาแล้วเลี้ยวขวาที่สี่แยกไฟแดง
คลีนิคหมอพิเชษฐ์ ตรงมาอีกประมาณ 200 เมตรก็จะเห็นป้ายหอประชุมซึ่งอยู่ตรงสาม
แยกพอดี แล้วเลี้ยวอีกประมาณ50 เมตรก็จะถึงประตูทางเข้า(ตามแผนที่ข้างล่าง)

แผนที่เส้นทางไป ภ.จว.ลำปาง