กก.สส.ภ.จว.ลำปาง
ReadyPlanet.com
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletหน่วยงานสังกัด ตร.
dot
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
dot
bulletสถานีตำรวจภูธร 21 สถานี
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot


 jaray,royal thaipolice,
ecop


กก.สส.ภ.จว.ลำปาง

หมายเลขโทรศัพทสายตรง  054-221588
หรือหมายเลขโทรศัพท์กลาง ภ.จว.ลป. (ผ่านโอเปอเรเตอร์)  054-217241 , 05...
ต่อหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 121

 

พ.ต.อ.ปริญญา ชัยเววา

ผกก.กก.สส.ภ.จว.ลำปาง


งานในหน้าที่รับผิดชอบ ของกลุ่มงานสืบสวน  (สรุปโดยย่อ )

-มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวนรับเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีที่มีผู้ร้องทุกข์ในทางอาญาหรือกล่าวโทษข้าราชการตำรวจทางวินัยเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา งานสืบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่ง ของผู้บังคับบัญชา งานพิจารณาตรวจสอบเรื่องราวและผลการสืบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาตามกฏหมายตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ปฏิบัติงานตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และการสืบสวนการกระทำผิดตามประมวลกฏหมายอาญาและกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดในพื้นที่รับผิดชอบ
-งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย