โครงสร้างหน่วยงาน
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletหน่วยงานสังกัด ตร.
dot
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
dot
bulletสถานีตำรวจภูธร 21 สถานี
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot


ecop


โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง (ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด )ประกอบด้วย

1.ฝ่ายอำนวยการ

2.กลุ่มงานสิบสวน

3.กลุ่มงานสอบสวน

4.สถานีตำรวจภูธร ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด (ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง มีทั้งหมด 21  สถานีตำรวจภูธร )

5.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ ศูนย์การจราจร มีเฉพาะบาง ภ.จว. ตามที่ ตร.ประกาศกำหนด

ผังโครงสร้างองค์กร