โครงสร้างหน่วยงาน
ReadyPlanet.com
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletหน่วยงานสังกัด ตร.
dot
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
dot
bulletสถานีตำรวจภูธร 21 สถานี
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot


 jaray,royal thaipolice,
ecop


โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง (ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด )ประกอบด้วย

1.ฝ่ายอำนวยการ

2.กลุ่มงานสิบสวน

3.กลุ่มงานสอบสวน

4.สถานีตำรวจภูธร ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด (ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง มีทั้งหมด 21  สถานีตำรวจภูธร )

5.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ ศูนย์การจราจร มีเฉพาะบาง ภ.จว. ตามที่ ตร.ประกาศกำหนด

ผังโครงสร้างองค์กร