วันที่ 5 พ.ค. 63 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ รอง ผบก. ภ.จว. ลำปาง ได้เดินทางมาตรวจราชการ สภ.ห้างฉัตร พบ พ.ต.อ.ฤกษ์ชัย แสงสว่าง ผกก.สภ.ห้างฉัตร พร้อมข้าราชการตำรวจ รายงานเหตุการณ์ปกติ
วันที่ 5 พ.ค. 63 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ รอง ผบก. ภ.จว. ลำปาง ได้เดินทางมาตรวจราชการ สภ.ห้างฉัตร พบ พ.ต.อ.ฤกษ์ชัย แสงสว่าง ผกก.สภ.ห้างฉัตร พร้อมข้าราชการตำรวจ รายงานเหตุการณ์ปกติ article

 

วันที่ 5 พ.ค. 63 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ รอง ผบก. ภ.จว. ลำปาง ได้เดินทางมาตรวจราชการ สภ.ห้างฉัตร พบ พ.ต.อ.ฤกษ์ชัย แสงสว่าง ผกก.สภ.ห้างฉัตร พร้อมข้าราชการตำรวจ รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงสั่งกำชับข้อราชการดังนี้ 

1. ให้ดำเนินการตามนโยบายการยกระดับสถานีตำรวจในการบริการประชาชนบนสถานีตำรวจ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

2. เจ้าหน้าที่ทุกนายมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน กษัตริย์

3. เจ้าหน้าที่ทุกนายใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และทำความสะอาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความสะอาดของส่วนรวม

4.บันทึกระบบCrimes  ให้เป็นปัจจุบัน

5. การแต่งกายและทรงผม (ผ้า) สนว.01 และทรงผมขาวสามด้าน ข้างบนไม่ให้เกิน 3 ชม. 

6.ให้ดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดลำปาง ในเรื่องการป้องกันการแพ ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019หรือโรคโควิด-19
ภารกิจรองผู้บังคับการ(กศ.)

วันที่ 21 พ.ค.2563 เวลา 09.00 น พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พ.ต.อ.วิภาส แสงศศิธร ผกก.สภ.วังเหนือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อำเภอวังเหนือ ได้จัดกิจกรรมแจกอาหารปรุงสำเร็จ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไ article
วันที่ 27เม.ย.63 เวลา11.00 น. พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.ลำปาง มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็นประธาน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เีกี่ยวข้อง ร่วมประชุม VDO Conference แนวทางการช่วยเหลือประชาชน 31ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พร article
วันที่ 15 เม.ย.63 เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง ได้มาตรวจเยี่ยมจุดด่านตรวจนาแก พบ ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ แก้วธิ พร้อมกำลัง ร่วม ตำรวจ/ปกครอง,สาธารณสุข,อพปร. รวม 10 นาย ได้แนะนำและกำชับการ ปฎิบัติงานและพูดจาอย่างสุภาพ ตามที่ผู้บังคับบัญชา article
วันที่ 10 เม.ย.2563 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ ห้อง ศปก.ภ.5 article
วันที่ 9 เม.ย.63 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง ได้ตรวจเยี่ยม สภ.งาว พบ พ.ต.อ.สมชาย สุรินทชัยผกก.สภ.งาว พร้อมเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย article
วันที่ 3 เม.ย.63 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง ได้ตรวจเยี่ยม สภ.แจ้ห่ม article
วันที่ 1 เม.ย.63 เวลา13.30น. พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.ลำปาง มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็นประธานประชุมทางไกล articleCopyright © 2019 All Rights Reserved.