จังหวัดลำปาง พร้อมปรับจุดตรวจสกัด ป้องกัน COVID-19 ตามข้อกำหนดงดออกจากบ้าน 22.00-04.00 น. ทั่วประเทศ
จังหวัดลำปาง พร้อมปรับจุดตรวจสกัด ป้องกัน COVID-19 ตามข้อกำหนดงดออกจากบ้าน 22.00-04.00 น. ทั่วประเทศ article

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Fso2RNHI5gM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
สายบังคับบัญชา

Lampang Police Commander article
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ article
Service mind Police 5 articleCopyright © 2019 All Rights Reserved.