วันที่ 16 ต.ค. 62 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.ลำปาง มอบหมายให้ พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ยะปาละ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จว.ลำปาง
วันที่ 16 ต.ค. 62 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.ลำปาง มอบหมายให้ พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ยะปาละ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จว.ลำปาง article

วันที่ 16 ต.ค. 62 เวลา  13.30  น.  พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.ลำปาง   มอบหมายให้  พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ยะปาละ   รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จว.ลำปาง ณ ห้องประชุม ชมพู สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมี  ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธี

 
ภารกิจรองผู้บังคับการ(มค.)

ทดสอบ4 articleCopyright © 2019 All Rights Reserved.