วันที่ 21 ต.ค.2562 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.กฤษดา พันธุ์เกษม รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เขลางค์นคร จ.ลำปาง พบ พ.ต.อ.โสภณ ผลกันทา ผกก.สภ.เขลางค์นคร article

วันที่ 21 ต.ค.2562 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.กฤษดา พันธุ์เกษม รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เขลางค์นคร จ.ลำปาง พบ พ.ต.อ.โสภณ ผลกันทา ผกก.สภ.เขลางค์นคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางของการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ จึงได้กำชับแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1.การยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ และขับเคลื่อนโยบายการยกระดับสถานีตำรวจเพื่อประชาชน การแต่งกายสะอาดถูกต้องตามระเบียบการใช้วาจาที่สุภาพ ตามหนังสือ ตร. ที่ 0001 (จตร)/557 ลง 27 ส.ค.61
2.การพัฒนาหน่วยงานให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
3.กำชับและตรวจ การแต่งเครื่องแบบ (สีผ้าพระราชทาน สนว.01) และทรงผม (ข้างขาว 3 ด้าน) ของข้าราชการตำรวจ
4.การปกครองบังคับบัญชาตามสายงาน ตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537
ภารกิจรองผู้บังคับการ(ปป.)

วันที่ 8 พ.ค.2563 เวลา 17.15 น. พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง ได้มาตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หน้า สภ.ห้างฉัตร พบ พ.ต.ท.พฤตินัย ไชยวรรณ สวป.ฯ สวป.สภ.ห้างฉัตร. ร.ต.อ.มานัส ศรีใจ รอง สวป./หน.ชุด. จนท.ทหารจำนวน2 นาย พร้อมให้กำล article
วันที่ 5 พ.ค. 63 เวลา13.30 น. พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.ลำปาง มอบหมายให้ พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็นประธาน พร้อมเวร ศปก.ประจำวัน และ จนท.ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม VDO Conference สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 ณ ห้องประชุม 3 ภ.จ article
วันที่ 29 เม.ย. 63 (เวลา 19.45 น. 20.10 น. และ 21.00 น.) พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง มาตรวจ สภ.ห้างฉัตร พบเจ้าหน้าที่ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานสถานะการณ์ปกติ article
วันที่ 27 เม.ย.63 (เวลา 11.00 น. และ 11.15 น.) พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง ตรวจด่าน COVIC-19 พบเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ พร้อมฝ่ายปกครอง รายงานสถานะการณ์ปกติ article
วันที่ 20 เม.ย.63 (เวลา 15.35 น. 16.15 น. และ 16.40 น.) พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง มาตรวจ สภ.ห้างฉัตร พบ พ.ต.อ. ฤกษ์ชัย แสงสว่าง ผกก.สภ.ห้างฉัตร อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานสถานะการณ์ปกติ article
วันที่ 14 เม.ย.63 (เวลา 10.00 น. และ 13.30 น. และ 15.20 น.) พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง มาตรวจ สภ.ห้างฉัตร พบ พ.ต.อ. ฤกษ์ชัย แสงสว่าง ผกก.สภ.ห้างฉัตร อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานสถานะการณ์ปกติ article
วันที่ 13 เม.ย.63 (เวลา 15.00 น. และ 15.05 น.) พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง ตรวจด่าน COVIC-19 พบเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ พร้อมฝ่ายปกครอง รายงานสถานะการณ์ปกติ article
วันที่ 11 เม.ย.63 เวลา10.45น. พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง ตรวจด่าน COVIC-19 article
วันที่ 9 เม.ย.63 เวลา14.45น.และ เวลา 16.20 น. พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง ตรวจด่าน COVIC-19 พบเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ article
วันที่ 8 เม.ย.63 เวลา13.30น.พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.ลำปาง มอบหมายให้ พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็นประธาน ประชุม VDO Conference article
วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น พ.ต.อ รังสิต โลไทยสงค์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม จุดตรวจคัดกรองโรคระบาด โควิด - 19 ห้างฉัตร article
วันนี้ 27 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น พ.ต.อ รังสิต โลไทยสงค์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม จุดตรวจ ตาม พ.ร.ก การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริเวณจุดตรวจหน้า สภ.ห้างฉัตร โดCopyright © 2019 All Rights Reserved.